Sărut de primăvară

Un dor mărunțel îmi prinse
Gândurile-ntre dileme
Suspendând idei desprinse
De prin cărți și teoreme.


Doi pași greu îmi lunecară
Printre ceasurile serii,
Aducându-mi drept povară
Toate visurile verii.


Trei dorințe pus-au lacăt
Unei vrăji pitite-n suflet.
Scuturându-și umbra-n treacăt
De magia unui sunet.


Patru stele căzătoare
Printre gânduri și iluzii
Mi-au bătut monedă mare
Pe-un albastru de confuzii.


Mai apoi cinci stropi de ploaie
Au spălat de praf norocul.
Pe-un revers o hărmălaie
De dorințe picta jocul.

Șase raze luminoase
Curățară pe-ndelete
Umbrele fără foloase
Și-amalgamul de regrete.

Șapte flori zâmbeau pe glastră
Și-mi șoptiră că nădejdea
Luminează la fereastră
Cu-adevăr în gând aievea.


Printre tonuri de lumină
Sunetele prins-au ramuri
Și-n opt note-aveau să țină
Muzica la mine-n geamuri.


Nouă zâmbete desprinse
Dintr-un colț de gând cu pace
Se pitiră printre vise,
Cu speranțe să le-mbrace.


Zece îngeri îmi pictară
Curcubeu în suflet – taină.
Pe-un sărut de primăvară
Liniștea să-mi fie haină.

© Simona Prilogan,  Visările dintre castani

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s